تماس با ما

آدرس :

اردبیل خیایان 45 متری شهید محمدزاده شرکت ابزارسازی آتا ماشین صندوق پستی 313

شماره تماس:

04533780760 - 04533780761

شماره فکس:

04533780762

آدرس ایمیل :

info@atamachine.com