آخرین اخبار و اطلاعیه های شرکت

بازدید مدیر کل صنعت معدن تجارت از شرکت آتا ماشین

مدیر کل صنعت معدن تجارت بهمراه هیئت همراء در تاریخ 1402/09/30 از شرکت ابزارسازی آتا ماشین بازدید کردند

تاریخ ثبت اطلاعیه : 1402/10/26